skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat

En aquest espai hi podreu trobar tota la informació relativa a la Taula d’Entitats, l’espai estable de participació i interrelació de les associacions de Begues i l’Ajuntament. Podreu consultar la documentació generada en les trobades de la Taula, així com material de treball, convocatòries, informacions, etc.

Back To Top