skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat
Participació Interna De L’entitat: Manual D’acollida I Carta De Benvinguda

Participació interna de l’entitat: Manual d’acollida i Carta de Benvinguda

La Taula d’Entitats, a la darrera Jornada d’Entitats, va iniciar el treball de la realització d’un Manual d’Acollida i d’una Carta de Benvinguda per a les persones que s’incorporen per primera vegada a una entitat. Les entitats de Begues proposen tenir especial cura del moment en què una persona inicia el seu camí dins d’una entitat local. És per això que és necessari donar-li molta importància, i implicar-se, de tal forma que la persona senti que és part de l’entitat, aportant-li informació de qui som, què fem, com ens organitzem, com hi pot participar, etc.

Aquí us deixem l’enllaç on podeu trobar la proposta de Manual i de Carta que cal adaptar a la realitat de cada entitat:

Apartat de “Documents relacionats”:

https://decidim-begues.diba.cat/assemblies/taulaentitatsbegues

 

Back To Top