skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat
La Taula D’Entitats En Marxa!

La Taula d’Entitats en marxa!

El passat 31 de gener, la Taula d’Entitats es va reunir per primer cop per aprovar el document base que s’estableix com a principal element vertebrador de la dinámica que s’hi durà a terme.

Com a objectius principals podem destacar:

 • Treballar per a la col·laboració entre entitats siguin o no del mateix àmbit.
 • Establir relacions directes de contacte amb l’Ajuntament.
 • Dinamitzar les entitats per a que comparteixin activitats, espais, etc.
 • Establir mecanismes per tal que les entitats tinguin veu activa.
 • Potenciar el treball conjunt entre entitats i Ajuntament en tots els àmbits que afecten el dia a dia del teixit associatiu local.

Les entitats i l’Ajuntament en aquesta Taula d’Entitats ens comprometem a:

 • Participar a la Taula de forma activa.
 • Assistir a les reunions que es convoquin de la Taula.
 • Treballar pel col·lectiu de les entitats.
 • Transmetre els valors de l’associacionisme.
 • Fer seguiment, continuïtat i divulgació del que es treballi.
 • Aportar recursos per ajudar-nos mútuament.
 • Potenciar el sentit de col·laboració entre tothom.
 • Compartir les activitats que es fan a les entitats.
 • Elaborar el banc de recursos de les entitats.

La Taula es reunirá 3 cops l’any de forma ordinària, i la segona convocatoria coincidirà amb la II Jornada d’Entitats que tindrà lloc el dissabte 6 d’abril.

En aquesta jornada es treballaran algunes de les accions que les entitats han establert com a prioritàries:

 • Cohesió de grup.
 • Economia de l’entitat: assegirnaces i comptes bancaris.
 • Criteris de valoració de les subvencions entitats locals.
 • Manual d’acollida de les entitats.
 • Certificat de qualitat de les entitats.

En breu informarem de com hi podeu participar.

Us hi esperem!

 

 

Back To Top