skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat
FORMACIÓ ENTITATS: “Tecnologia I Estratègia A Les ONL: La Transformació Digital”

FORMACIÓ ENTITATS: “Tecnologia i estratègia a les ONL: la transformació digital”

El dimarts 19 d’octubre va iniciar-se el taller de “Tecnologia i estratègia a les ONL: la transformació digital”. Aquest taller ha estat pensat per donar eines a les entitats per resoldre la necessitat d’incorporar la tecnologia en el si de les entitats.

El primer dia van poder tenir una visió general de tots els àmbits en els que es poden aplicar les noves tecnologies a les entitats, i cadascuna de les persones que hi va participar va compartir quines són les seves necessitats en el seu dia a dia.

Els propers dos dies, s’aprofundirà en les eines disponibles i en el seu ús, sobretot en aquelles que s’adiguin més a la seva realitat.

El taller, amb un total de 9 hores, finalitzarà el 2 de novembre.

Back To Top