skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat
El 2023 Comença Amb Noves Inquietuds De Les Entitats

El 2023 comença amb noves inquietuds de les entitats

El dijous 16 de febrer, la Taula d’Entitats es va reunir per primer cop a l’any. En aquesta ocasió es van tractar diversos temes, dels quals, una bona part van ser proposats per les pròpies entitats a través d’un formulari que van respondre durant els dies anteriors. Els punts que es van tractar van ser els següents:

  • Reunions anuals de la Taula d’entitats.
  • Formacions anuals.
  • Actualització de dades al registre i del Portal d’Entitats.
  • Portes obertes entitats 2023 i Catàleg de recursos.
  • Criteris i concessió de subvencions a entitats.
  • Participació de la ciutadania a les activitats que es proposen des de les entitats.
  • Comunicació i difusió d’activitats.
  • Altres propostes (creació d’un inventari d’activitats de les entitats, climatitzacions, oferiment concert,…)

Durant els propers dies es començarà a treballar en les diferents línies d’actuació.

Es va decidir que al mes d’abril es realitzaria una reunió extraordinària per parlar del tema de les subvencions. I al mes de maig es farà la 2ª reunió anual per parlar de temes de participació i difusió de les entitats. Cap al mes de novembre tindrà lloc la Jornada d’entitats

Back To Top