skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat

CANALS DE DIFUSIÓ D'ACTIVITATS AL SERVEI DE LES ENTITATS

PORTAL D’ENTITATS DE BEGUES

Les entitats de Begues teniu a la vostra disposició un portal web de les entitats del poble i que podreu trobar a la següent adreça: www.entitatsbegues.cat

El Portal serveix per donar a conèixer a la ciutadania tot el teixit associatiu de Begues i tot el volum d’activitats que dueu a terme. Cada entitat disposa d’una pàgina on hi poden haver informacions vàries, com ara: descripció de l’entitat, què fem?, on ho fem? quines activitats fem? què t’oferim? fotografies, cartells, etc.

Aquest és un espai viu i, per això, teniu la possibilitat d’anar actualitzant les dades i informacions que hi consten. Ho podeu fer enviant un correu electrònic a begues.entitat@begues.cat, adjuntant aquest full i tots els elements necessaris per fer els canvis.

XARXES SOCIALS, PÀGINA WEB I AGENDA BUTLLETÍ

La informació a publicar (consulteu terminis de cada cas) ha d’enviar-se en suport informàtic al correu electrònic begues.comunicacio@begues.cat facilitant les dades que consten a continuació: qui, què, quan, on i per què, juntament amb el cartell de difusió. L’àrea de comunicació estudiarà cada cas en funció de les possibilitats del mitjà de què es tracti. Un cop realitzat l’acte, cal enviar dues fotografies al mateix correu electrònic.

PANTALLA ELECTRÒNICA DEL PASSEIG DE L’ESGLÉSIA

L’Ajuntament de Begues posa a disposició de la ciutadania la pantalla electrònica del passeig de l’Església amb l’objectiu de contribuir a la divulgació de les seves activitats i promoure la participació ciutadana en els actes públics i socials del municipi.

Procediment de sol·licitud

 • Enviar un correu electrònic, annexant l’arxiu del disseny, al correu electrònic begues.comunicacio@begues.cat indicant a l’ASSUMPTE: PANTALLA ELECTRÒNICA + (CARTELL o VÍDEO) + NOM ENTITAT.
 • S’han d’enviar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
 • Caldrà l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.

Criteris d’admissió de la difusió d’actes

 • Es diferenciarà entre períodes normals i períodes especials:
  • Els períodes especials són aquells que venen marcats per un augment de la demanda. Aquests períodes especials són: setembre, desembre, juny i juliol.
  • Els períodes normals són la resta de mesos no inclosos en els períodes especials.
 • Quadre de publicacions disponibles segons tipus de disseny i període:
  • Disseny estàtic: 2 cada mes
  • Disseny estàtic en període especial: 1 cada mes.
  • Disseny en Moviment: 3 a l’any en diferents mesos.
  • Disseny en Moviment en període especial: 1 a l’any
 • Els dissenys es publicaran durant els 7 dies anteriors a la data de l’esdeveniment.
 • L’Ajuntament es reserva el dret de fer modificacions als criteris d’admissió de difusió d’actes segons la demanda rebuda.

Requisits tècnics

 • Cada entitat es confeccionarà els seus dissenys estàtics i els seus dissenys en moviment, que hauran d’adequar-se als requisits que es descriuen a continuació.
 • En cas que no s’adeqüin, la modificació anirà a càrrec de la pròpia entitat.
 • Tots els dissenys que es facin hauran de dur la inscripció “Amb el suport de” i el logotip de l’Ajuntament de Begues (disponible aquí)
 • Tots els elements utilitzats en la confecció del disseny (fotografies o vídeos) hauran de ser lliures de drets. En cas que les imatges tinguin copyright, l’entitat haurà d’estar en possessió de la corresponent autorització d’ús o cessió de drets.

1. Requisits dissenys estàtics:

 • Únicament en format .jpg
 • De dimensions exactes: 192 x 128 píxels.
 • Els elements que integrin el disseny (titulars, logotips, textos, fotos, dibuixos,…) han d’ocupar més d’un 25% de la superfície (si són més petits, no es llegiran bé o es veuran distorsionats).

2. Requisits dissenys en moviment:

 • Únicament en format .mp4
 • De dimensions exactes: 192 x 128 píxels.
 • De durada màxima de 40 segons.
 • Sense so.
 • Els elements que integrin el vídeo (titulars, logotips, textos, fotos, dibuixos,…) han d’ocupar més d’un 25% de la superfície (si són més petits, no es llegiran bé o es veuran distorsionats).

PANCARTES VERTICALS I HORITZONTALS

L’Ajuntament de Begues posa a disposició de la ciutadania estructures metàl·liques que serveixen per penjar pancartes amb l’objectiu de contribuir a la divulgació de les seves activitats i promoure la participació ciutadana en els actes públics i socials del municipi.

Podreu trobar vuit ubicacions diferents per a les pancartes verticals distribuïdes per tot el nucli urbà (veure plànol d’ubicació). També podeu comptar amb la possibilitat de penjar pancartes horitzontals a l’aparcament del Centre Cívic El Roure.

Procediment de sol·licitud

 • Enviar un correu electrònic a begues.comunicacio@begues.cat, annexant l’arxiu del disseny, indicant a l’ASSUMPTE: PANCARTA + ENTITAT. Al text del correu caldrà especificar:
  • La ubicació de la pancarta per ordre de preferència.
  • El període en el que se sol·licita que es pengi la pancarta. (veure criteris d’admissió de les pancartes)
 • S’han d’enviar amb un mínim d’un mes d’antelació. (cal que tingueu en compte el temps que trigaran a fer la producció de la lona).
 • Caldrà l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.
 • Les lones produïdes s’hauran de deixar a la recepció del Centre Cívic, adjuntant l’escrit d’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament, on hi consti la ubicació i el període preferent.

Recomanem que no es procedeixi a la producció de les pancartes, sense el vistiplau de la regidoria de referència, per evitar que aquestes no s’acceptin si no compleixin els requisits tècnics de disseny.

Criteris d’admissió de les pancartes

 • Tipus de pancartes segons la temàtica:
  • Pancartes de difusió d’actes puntuals: es penjaran les pancartes durant un període que pot anar comprès dels 7 als 15 dies anteriors a l’activitat a difondre, segons la demanda.
  • Pancartes de difusió genèrica de l’entitat: es penjaran les pancartes durant un període que pot anar comprès dels 15 als 30 dies, segons la demanda.
 • Les entitats disposen de vàries ubicacions possibles de les pancartes. L’ordre d’arribada de les sol·licituds determinarà la ubicació definitiva de la pancarta.
 • L’Ajuntament es reserva el dret de fer modificacions als criteris d’admissió de les pancartes segons la demanda rebuda.

Requisits tècnics generals

 • El disseny i la producció de la lona anirà a càrrec de l’entitat, i haurà d’adequar-se als requisits que es descriuen a continuació.
  • Lona de PVC.
  • Dimensions pancartes verticals: 4,10 metres d’alçada x 0.90 metres d’amplada. L’alçada  inclou plec de 5cm per dalt i 5cm per baix, per poder inserir barra travessera. L’orientació de les pancartes és vertical.
  • Dimensions pancartes horitzontals: Properament us informarem de lalçada i lamplada. L’orientació de les pancartes és horitzontal.
 • Tots els dissenys que es facin hauran de dur la inscripció “Amb el suport de” i el logotip de l’Ajuntament de Begues (disponible aquí)
 • Tots els elements utilitzats en la confecció del disseny hauran de ser lliures de drets. En cas que les imatges tinguin copyright, l’entitat haurà d’estar en possessió de la corresponent autorització d’ús o cessió de drets.
 • L’Ajuntament no es farà càrrec dels errors de producció de les lones si aquestes no s’adeqüen a les especificitats tècniques.
Back To Top