skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat
2ª Jornada D’Entitats 6 D’abril De 2019

2ª Jornada d’Entitats 6 d’abril de 2019

La 2ª Jornada d’Entitats, que es va realitzar el passat 6 d’abril al Club de Begues, en el marc de les reunions de la Taula d’Entitats, ja disposa del docuemnt definitiu de tot el treball que es va realizar durant el dia.

Aquí us deixem l’enllaç amb tota la informació del que va succeir durant la Jornada: DocumentRetorn2019_definitiu

Back To Top